ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.gyzacare.be.
Door zijn bestelling op onze website te plaatsen aanvaardt de klant onze algemene verkoop, leverings -en betalingsvoorwaarden. Volledige ‘Algemene Voorwaarden’ beschikbaar op aanvraag.

2. Aanbod

Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. welke wij verstrekken in catalogi, promotiefolders, website, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

3. Promoties

Onze aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar met andere bonnen, promoties of voordelen, en gelden zolang de voorraad strekt.
Slechts 1 geschenk/promotiecode per klant. (Voor geschenken, zolang de voorraad strekt.)

Geschenken vallen niet onder de garantievoorwaarden.

4. Leveringen

De goederen reizen steeds op risico van de koper. Bij schade of ontbrekende goederen is de betemmeling eraan gehouden de vaststelling binnen de 5 werkdagen na aankomst per aangetekende schrijven te melden.

Verzendkosten
Voor leveringen in België:
- € 9,50 voor bestellingen met een waarde lager dan € 100,00
- gratis levering, voor bestellingen met een waarde boven € 100,00

Leveringstermijnen
De levering : 2 à 4 werkdagen. De levertermijn wordt bij benadering opgegeven en is niet bindend. Het is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en de transporteur. Overschrijding van de leveringstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie van de bestelling.

5. Betaling

Betaalmethodes
Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: Bancontact, KBC/CBC-betaalknop, Belfius Pay Button en overschrijving.

Info omtrent betaling
Facturen moeten steeds binnen de 14 dagen betaald worden. Afhankelijk van de aard van de bestelling kan een voorafbetaling gevraagd worden, dit is zeker zo voor toestellen en meubilair op bestelling en voor grotere bestellingen.

Indien de koper geen schriftelijke klacht indient binnen de 14 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending, worden onze facturen beschouwd als zijnde aanvaard.

Sancties bij niet-betaling
Bij niet betaling zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten aangerekend worden gelijk aan 2% per maand. Tevens zal er een schadevergoeding aangerekend worden van 15%, met een minimum van 50 euro, naast de eventuele gerechtskosten. De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling hiervan. De aankoper kan ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

6. Retour

Particulieren hebben een retourrecht van 14 dagen vanaf de dag na levering. Ze kunnen hun aankoop op eigen kosten terug sturen. Dit geldt niet voor meubilair, toestellen, dokterstassen, goederen met vervaldatum, instrumenten en goederen die om hygiënische redenen niet terug genomen kunnen worden en goederen die speciaal voor hen besteld werden (met kleurkeuze of dergelijke).
Teruggestuurde artikelen moeten ongebruikt zijn en de verpakking moet onbeschadigd zijn. Het artikel moet zorgvuldig in een overdoos verpakt worden. Het volledig bedrag van de bestelling zal binnen de 14 dagen teruggestort worden.

Voor professionelen geldt geen retourrecht en geleverde goederen kunnen niet worden teruggezonden.

PBM producten kunnen niet worden geretourneerd.

7. Varia

Behalve een eventuele regeling naar keuze van GyzaCare, beperkt tot vervanging, aanpassing of herstel van het aangekocht artikel is elke verdere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt, zal de uitvoering van het contract geschorst worden indien de verhindering tijdelijk is, en nietig verklaard worden indien deze verhindering definitief is.

De klant gaat akkoord met de beschikbare talen die vermeld zijn op de verpakking en in de bijsluiter.

Bij betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.